Matrícula Cicles Formatius Grau Mitjà - curs 2019/2020

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

CURS 2019/2020

 

 Matrícula ordinària: del 9 a l’15 de juliol de 2019

(alumnes preinscrits amb plaça assignada)


 Segon període d’admissió: 3 i 4 de setembre

 Només poden participar en aquest segon període les persones incloses en els grups següents:

1.    Haver participat en el procés de preinscripció ordinari i no haver obtingut plaça.

2.    Haver obtingut plaça en el procés de preinscripció ordinari i no haver-se pogut matricular.                                 

L'alumnat rebrà un missatge electrònic amb un enllaç per accedir a la sol·licitud de preinscripció i fer noves

peticions telemàticament.

Llista d'admesos al centre: 6 de setembre.

 

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:

 - Els alumnes de nova incorporació a l’INS, cal que presentin un certificat d’haver aprovat l’ESO, o equivalent.

 - Full de dades de l'alumne/a.

 - Fitxa mèdica.

 - Autoritacions signades.

 - Carta de compromís educatiu (signar 2 còpies pel pare i mare o tutor/a)

 - Resguard de pagament. Cal que es realitzi segons instruccions del full adjunt.

             Quota a pagar: 105,12 € 

             (Material: 67 € / Ampa: 28,00 € / Plataforma educativa: 9 € /   Assegurança escolar: 1,12 €)

             Aquesta quota és anual i ha estat aprovada pel Consell Escolar del centre.

 ·         Si teníeu germans que, actualment, estudien al centre, consulteu a Secretaria sobre el pagament de la matrícula.

  

  HORARI DE MATRÍCULA: de 9,00 h a 13,00 h

 

La informació sobre l’inici del nou curs acadèmic i altres aspectes d’organització, la trobareu a la pàgina web del centre: www.insabatoliba.cat