Matrícula Cicles Formatius Grau Mitjà - curs 2017/2018

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

CURS 2017 / 2018

 

 Matrícula ordinària: del 4 a l’11 de juliol de 2017

(alumnes preinscrits amb plaça assignada)

 Segon període d’admissió.

Presentació de sol·licituds: 6 i 7 de setembre

Matrícula: 8 de setembre

(alumnes admesos en el segon període)

 Només poden participar en aquest segon període les persones incloses en els grups següents:

1.    Haver participat en el procés de preinscripció ordinari i no haver obtingut plaça.

2.    Haver obtingut plaça en el procés de preinscripció ordinari i no haver-se pogut matricular per no haver superat l’avaluació de juny de l’ESO.

 

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:

 - Els alumnes de nova incorporació a l’INS, cal que presentin un certificat d’haver aprovat l’ESO, o equivalent.

 - Autoritzacions i dades de contacte. Recordeu que l’autorització bancària ha d’estar segellada per l’entitat corresponent.

 - Acceptació signada de la normativa respecte a l’ús de mòbils a l’aula.

 - Fitxa mèdica.

 - 1  fotografia mida carnet (cal posar el nom i cognoms darrera de la foto).

 - Resguard de pagament. Cal que es realitzi segons instruccions del full adjunt.

   Quota a pagar: 105,12 € (Material: 67 € / Ampa: 28,00 € / Plataforma educativa: 9 € /   Assegurança escolar: 1,12 €)

  Aquesta quota és anual i ha estat aprovada pel Consell Escolar del centre.

 ·         Si teníeu germans que, actualment, estudien al centre, consulteu a Secretaria sobre el pagament de la matrícula.

  

  HORARI DE MATRÍCULA: de 9,00 h a 13,00 h

 

La informació sobre l’inici del nou curs acadèmic i altres aspectes d’organització, la trobareu a la pàgina web del centre: www.insabatoliba.cat