Matrícula Cicles Formatius Grau Superior - curs 2017/2018

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

CURS 2017 / 2018


Període: del 13 al 20 de juliol de 2017

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:

 - Els alumnes de nova incorporació a l’INS, cal que presentin un certificat d’haver aprovat el BATXILLERAT, o equivalent.

 - Autoritzacions i dades de contacte. Recordeu que l’autorització bancària ha d’estar segellada per l’entitat corresponent.

 - Acceptació signada de la normativa respecte a l’ús de mòbils a l’aula.

 - Fitxa mèdica.

 - 1 fotografia mida carnet (cal posar el nom i cognoms darrera de la foto).

 - Resguard de pagament. Cal que es realitzi segons instruccions del full adjunt.

  Quota a pagar: 105,12 € (Material: 67 € / Ampa: 28,00 € / Plataforma educativa: 9 € / Assegurança escolar: 1,12 €)

  Aquesta quota és anual i ha estat aprovada pel Consell Escolar del centre.

 ·         Si teníeu germans que, actualment, estudien al centre, consulteu a Secretaria sobre el pagament de la matrícula,.

  

La informació sobre l’inici del nou curs acadèmic i altres aspectes d’organització, la trobareu a la pàgina web del centre: www.insabatoliba.cat

 

HORARI DE MATRÍCULA: de 9,00 h a 13,00 h