CURS 2019-2020

Material Educació Visual i Plàstica, curs 2018-2019

3r d’ESO

 

1 Llapis HB

1 goma tipus NATA

1 portamines

1 retolador negre Pilot nº 5

1 regle de 30 mm

1 carpeta DIN A-4

1 transportador d’angles o semicercle

1 joc d’escaire i cartabó

1 compàs  amb els dos braços articulats i amb adaptador

1 estoig de retoladors de 20 colors

1 estoig de llapis de colors de 20 unitats

1 maquineta