CONVALIDACIONS DE CRÈDITS
Per demanar algun tipus de convalidació d'algun crèdit cal consultar l'enllaç de la Generalitat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/correspondencies/