ESTUDIS QUE S'IMPARTEIXEN
ESO
BATXILLERAT
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
PFI
ENSENYAMENTS D'ESPORTS