ESTUDIS QUE S'IMPARTEIXEN
ESO
BATXILLERAT
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
ENSENYAMENTS D'ESPORTS