CALENDARI DE LES PROVES ESPECÍFIQUES

INSCRIPCIÓ PROVES D'ACCÉS DE MUNTANYA I ESCALADA 2019
Del 3 al 22 de maig de 2019 


TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A LES PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES DELS ESPORTS D'HIVERN I DE MUNTANYA:


VÍDEO EXPLICATIU PER LA INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS: