CF DIRECCIÓ CUINA DUAL
PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019

DATES: del 29 de maig al 7 de juny de 2018

La preinscripció s'ha de realitzar des de la pàgina del departament d'Ensenyament:


Com a novetat per al curs 2018/2019, la sol·licitud de preinscripció és pot presentar de dues maneres:

   - Sol:licitud electrònica.
   - Sol·licitud amb suport informàtic.

Tot dependrà de la persona que presenta la sol·licitud, si aquesta és pot identificar de manera electrònica.

Per més informació podeu trucar al telèfon de l'institut 972 70 11 50