BLOC DE PRÀCTIQUES
Passos a seguir per sol.licitar el Bloc de Formació Pràctica (BFP) al centre INS ABAT OLIBA (només alumnes que han fet el bloc específic al mateix centre):

1- Fer el pagament del bloc de pràctiques; escollir segons el nivell corresponent el fitxer adjunt que posa: 

- Fitxer "0131965 Bloc Formació Pràctica 1" pels alumnes de primer nivell 

- Fitxer "0137402 Bloc Formació Pràctica 2" pels alumnes de segon nivell 

2- L'alumne que ha de fer les pràctiques cal que presenti al centre la documentació següent:

  -Fitxer omplert "fitxa per fer les pràctiques"  amb la fotocòpia DNI,targeta sanitària i llibre de vacunes (alumnes majors de 28 anys cal que presentin l'asseguranÇa que cobreix en cas d'accident de la modalitat esportiva)
-Llegir el fitxer: "instruccions pràctiques alumnes" (indispensable! així l'alumne sap tot el què ha de fer en aquest bloc)


En el cas de que l'alumne/a acrediti una experiència laboral, pot demanar l'exempció total o parcial de les pràctiques, cal presentar:

CAL FER EL PAGAMENT DE LES PRÀCTIQUES ( demanar exempció NO és el mateix que CONVALIDACIÓ del bloc de pràctiques)

CAS 1: EXEMPCIÓ PARCIAL 25%:

- Vida Laboral de l'alumne/a ORIGINAL O FOTOCÒPIA COMPULSADA

- El document omplert "Sol.licitud exempció parcial o total"

CAS 2. EXEMPCIÓ TOTAL, presentar:

- El document "Sol.licitud d'exempció" omplert i firmat per l'alumne/a 

- Vida Laboral a on hi consti que l'alumne/a ha estat donat d'alta en aquella empresa i ha fet el còmput d'hores que diu el BFP (150h a nivell 1 i 200h a nivell 2)  ORIGINAL

- Un certificat ORIGINAL de l'empresa (tipus a l'arxiu "Model certificat empresa") a on hi consti que l'alumne ha realitzat les hores segons el què diu el pla d'activitats determinat 


INFORMACIÓ DE TOT EL PROCEDIMENT DEL BLOC DE PRÀCTIQUES O FCT: està a l'arxiu amb títol "normativa de la formació en centres de treball 2018-19"
Els alumnes que volen fer les pràctiques a altres C.C.A.A fora de Catalunya i països com Andorra cal que presentin la documentació necessària que surt a la  "normativa de la formació en centres de treball 2018-19" (ANNEX 4)

 QUADERN DE LES PRÀCTIQUES A ON L'ALUMNE/A CAL QUE ENTRI LES HORES PRÀCTIQUES QUE MARCA EL CONVENI:


*L'alumne/a que no entri les hores automàticament serà NO APTE en la valoració final del quadern