Preus Surf de neu 1 i 2
Els preus de cada crèdit són els que marca el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En el bloc específic no hi ha inclòs el preu del forfait.