DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LA PREINSCRIPCIÓ
DATES PREINSCRIPCIÓ: del 8 de maig al 6 de juny de 2018

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

PRIMER NIVELL:
 • Imprès de sol.licitud de preinscripció omplert (document adjunt , o bé, descarregar a www.gencat.cat/preinscripcio)
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a
 • Fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'alumne/a
 • Fotocòpia del llibre de família, si l'alumne és menor d'edat
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a, si l'almne/a és menor d'edat
 • Certificat de qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés: certificat de la qualificació de la prova d'accés, o certificat de la qualificació mitjana de l'ESO o equivalent, o si l'alumne/a està cursant 4t d'ESO, certificat de la qualificació mitjana de 1r, 2n i 3r d'ESO.
 • Certificat de superació de la prova específica d'accés

 

SEGON NIVELL:
 • Imprès de sol.licitud de preinscripció omplert (document adjunt , o bé, descarregar a www.gencat.cat/preinscripcio)
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a
 • Fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'alumne/a
 • Certificat de Primer nivell
 • Certificat de superació de la prova específica d'accés


HORARI SECRETARIA:

Matins: de dilluns a divendres (de 9,00 h a 13,00 h)

Tardes: dilluns i dimecres ( de15,00 h a 17,00 h)