MATRÍCULA BLOC ESPECÍFIC ESQUÍ ALPÍ 1 i 2

 

PERÍODE DE MATRÍCULA: del 15 al 31 d'octubre de 2018 

 

FORFAIT:

El primer dia de classe se n’informarà 

 

LLOC ON S’IMPARTIRAN LES CLASSES:

Aules de formació situades a l’alberg “Abrigall”, al costat de les oficines de l’estació d’esquí de la Masella, al peu de l’estació

 

NOTA: Es recomana que els alumnes, sobretot els de segon nivell, disposin d’una caixa de material de reparació. Qui hi estigui interessat la podrà adquirir a un preu de 80€ el primer dia de classe.

 

ESQUÍ ALPÍ 1

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

·         Fotocòpia del DNI.

·         Fotocòpia de la targeta sanitària.

·         Certificat o butlletí de notes que acrediti que s’ha realitzat el Bloc Comú.

·         Certificat de superació de la prova específica d’accés.

·         Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”

·         Resguard del pagament (646,00 €). Cal que es realitzi segons les  instruccions del full de pagament.

·         Fotocòpia de la llicència federativa o assegurança que cobreixi aquest esport.

 

ESQUÍ ALPÍ 2

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

·         Fotocòpia del DNI.

·         Fotocòpia de la targeta sanitària.

·         Certificat o butlletí de notes que acrediti que s’ha realitzat el Bloc Comú.

·         Certificat de superació del primer nivell.

·         Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”

·         Resguard del pagament ( 789,50€). Cal que es realitzi segons les instruccions del full de pagament.

·         Fotocòpia de la llicència federativa o assegurança que cobreixi aquest esport.IMPORTANT: Si un/a alumne/a fa assignatures soltes o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, passi per la secretaria del centre on se l’informarà de la quantitat que ha de pagar.

 

HORARI SECRETARIA:

Matins: de dilluns a divendres (de 9,00 h a 13,00 h)

Tardes: dilluns i dimecres (de 15,00 h a 17,00 h)