MATRÍCULA BLOC ESPECÍFIC EXCURSIONISME


PERÍODE DE MATRÍCULA: del 15 al 31 d'octubre de 2018 


EXCURSIONISME


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:


·         Fotocòpia del DNI.

·         Fotocòpia de la targeta sanitària.

·         Certificat o butlletí de notes que acrediti que s’ha realitzat el Bloc Comú.

·         Certificat de superació de la prova específica d’accés.

·         Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals"

·         Resguard del pagament (357,00 €). Cal que es realitzi segons les  instruccions del full de pagament.

·         Fotocòpia de la llicència federativa o assegurança que cobreixi aquest esport.


IMPORTANT: Si un/a alumne/a fa assignatures soltes o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, passi per la secretaria del centre on se l’informarà de la quantitat que ha de pagar.

 

 HORARI SECRETARIA:

Matins: de dilluns a divendres (de 9,00 h a 13,00 h)

Tardes: dilluns i dimecres (de 15,00 h a 17,00 h)