HORARIS 1a i 2a OFERTA COMÚ I COMPLEMENTARI
En el cas de voler demanar semipresencialitat en el bloc comú i complementari s'haurà de complir algun dels requisits següents:

- Treballar, donat d'alta a la seguretat social.
- Estudiar simultàniament altres titulacions oficials.
- Tenir cura d'un familiar.

Cal sol·licitar-ho el dia de la presentació i aportar documents oficials originals que ho justifiquin.

Què suposa fer el curs en la modalitat semipresencial?

En primer lloc, s'ha de sol·licitar, tal com s'explica a l'apartat anterior.
Cal assistir com a mínim al 50% de les classes de cada crèdit, inclòs l'examen ordinari i la presentació obligatòria de cada crèdit.