HORARIS MUNTANYA MITJANA
Període de matrícula Bloc Específic de Muntanya Mitjana:

Del 8 al 18 de gener de 2019