Categories
General
Sortides
Noticies
PROVES D'ACCÉS CICLES FORMATIUS[General]
Divendres, 15 de febrer de 2019

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ 

Inscripció: del 15 de març (a partir de les 9 h) fins al 25 de març de 2019

Prova: 8 de maig de 2019

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR 

Inscripció: del 15 de març (a partir de les 9 h) fins al 25 de març de 2019

Prova

Part comuna: 15 de maig de 2019

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

Part específica: 16 de maig de 2019

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Matèries específiques triades