Història del centre
Història del centre
 
L’IES Abat Oliba de Ripoll és un centre públic de caràcter comarcal, arrelat a l’entorn amb voluntat democràtica de ser participatiu, dialogant, obert i plural. Com a centre acollidor ofereix i transmet valors ètics de respecte i tolerància vers les diferents realitats socials que s’hi apleguen, siguin a nivell socioeconòmic com religiós.

Va ser inaugurat l’any 1972 i s’hi impartien estudis de BUP i COU. Fins a principis dels anys 90 va cedir una part de les seves instal•lacions als alumnes de 7è i 8è d’EGB de l’Escola Joan Maragall de la mateixa població.

L’any 1995 l’escola privada de Formació Professional (ETP) de Ripoll passà a ser pública i el Departament d’Ensenyament la va fusionar amb l’IES Abat Oliba. Coincidint aquest moment amb la instauració de la Reforma Educativa (LOGSE), l’IES va oferir els Cicles Professionals que s’ajustaven a l’oferta anterior a la LOGSE: un Cicle Administratriu de grau mitjà i un de grau superior, un Cicle de Mecànica de grau mitjà i un Cicle d’Electricitat de grau mitjà i un de superior.
A partir d’aquí van començar les negociacions amb Ensenyament per tal que l’IES pogués disposar d’uns tallers propis per impartir els cicles industrials abans esmentats. Es va esperar més de 10 anys per veure fet realitat aquest nou edifici.

Durant el curs 2001-2002 (març de 2002) es va inaugurar l’Aula de Simulació d’Empresa que suposa un ensenyament interactiu per a tots els alumnes dels Cicles Formatius d’Administració i, que es pot dir amb tota certesa. que és un èxit i serveix d’estímul per fomentar tota la il•lusió que caracteritza una bona professionalitat en el camp de l’aprenentatge.
L’any 2005, el Departament d’Educació va signar un conveni amb l’Escola del Treball del Ripollès , Escola de la Fundació Eduard Soler, per impartir els cicles formatius d’Equips i Instal•lacions Electrotècniques i de Manteniment de Linies de conducció elèctriques i mecàniques. Des de fa tres cursos acadèmics aquests dos cicles s’han fusionat per tal d’oferir les dues titulacions en només tres anys acadèmics. Organització pionera a tot Catalunya, junt amb uns altres tres centres fins aquests moments.

L’any 2006 el Departament d’Educació va signar un nou conveni amb l’entitat Ripollès Desenvolupament per iniciar el Cicle mitjà de Cuina. Conveni que s’ha ampliat , des del curs 2007-08, al Cicle mitjà de Pastisseria.

Paral•lelament des del curs 2006-07 oferim també els Estudis especials d’Esports d’ Hivern i de Muntanya , de nivell I i II, que impartim en col•laboració amb personal tècnic de les federacions esportives corresponents.

L’IES Abat Oliba és un centre , per tant, que ha fet un llarg camí amb el seu compromís d’ensenyament i que ha estat capaç d’incloure i consolidar les noves realitats socials amb les que s’ha vist immers.