PEC

PEC :    PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE DE L’INSTITUT ABAT OLIBA DE RIPOLL

 

 

Plantejament institucional

missió, visió i valorsPLANTEJAMENT INSTITUCIONAL

Es basa en uns valors compartits que marquen el funcionament , la definició de la raó d’existir i la visió compartida de l’escola que volem fer.

MISSIÓ

L’IES Abat Oliba és un centre públic d’àmbit comarcal d’educació secundària obligatòria i postobligatòria que te per missió educar nois i noies a partir dels  12 anys fins acabar la seva formació secundària.

L’educació que volem donar als nostres alumnes els ha de permetre desenvolupar el seu creixement acadèmic i personal.

Prioritzem la cultura de l’esforç, del treball ben fet, incorporant les noves tecnologies i les metodologies del treball participatiu en equip per tal que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans competents i responsables, crítics i solidaris i respectuosos amb els altres i amb l’entorn.

 

VISIÓ

L’IES Abat Oliba vol esdevenir centre de referència de l’educació secundària a nivell comarcal. En aquest sentit vol oferir un entorn de treball  participatiu i motivador capaç de portar a terme un projecte educatiu consensuat i compromès  amb tot l’estament educatiu de manera que tothom se  senti escoltat i participi de manera activa en la formació de l’alumnat.

És per això que volem:

 • Que el nostre centre esdevingui punt de referència cultural en l’àmbit comarcal.
 • Que el nostre centre, les entitats i les institucions locals i comarcals col·laborin mútuament en l’exercici de potenciar diferents valors culturals 
 • Que el projecte educatiu sigui fruit  de la participació de tota la comunitat educativa i especialment del professorat
 • Que les famílies coneguin el projecte educatiu del centre i participin en l’educació dels seus fills i filles i en les activitats del centre.
 • Que la relació entre els diferents membres de la comunitat educativa es basi en el respecte i la cordialitat.
 • Que la nostra comunitat educativa estigui oberta als nous reptes socials (diferents religions , creences, cultures...).
 • Que el nostre alumnat sigui actiu, autònom i avanci en la cultura de l’esforç
 • Que els nostres alumnes adquireixin les competències necessàries per fer front a la seva vida futura en la societat com a persones adultes i professionals.
 • Que els nostres alumnes adquireixin competència comunicativa en les principals llengües de la Unió Europea.
 • Que els nostres alumnes adquireixin la competència digital necessària per anar-se adaptant als canvis  tecnològics.
 • Que amb la formació postobligatòria puguem donar resposta a les necessitats professionals del nostre entorn social.
 • Que els alumnes adquireixin els coneixements específics que els han de permetre  seguir estudis postobligatoris  amb plenes garanties d’èxit.