Preinscripció BATXILLERAT - Curs 2019/2020

DATES: del 14 al 21 de maig de 2019

 

La sol·licitud de preinscripció solament l'han de presentar els alumnes que actualment no cursen I'ESO a I'INS Abat Oliba. Es pot presentar de les següents maneres:

Sol·licitud electrònica.

Poden presentar la sol·licitud electrònica els alumnes escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-2016

  • S'han d'identificar digitalment els alumnes majors d'edat o un dels seus tutors (si l'alumne/a és menor d'edat), mitjançant el servei d'identificació ldCAT Mòbil o qualsevol certificat digital vàlid.
  •  Han de disposar de l'identificador de l'alumne — IDALU (el facilita el centre on està escolaritzat).

El tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne que es pugui validar electrònicament.

 

Sí s'ha de presentar al centre I'ITINERARI DEL BATXILLERAT escollit.

(Es pot recollir al centre o imprimir de la pàgina web: www.insabatoliba.cat)


Sol·licitud amb suport informàtic.

Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic els següents alumnes:

  •  Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015/2016.
  •  Alumnes de fora de Catalunya.
  •  Alumnes sense cap sistema d'identificació electrònica.

 

Cal presentar presencialment al centre demanat en primer lloc la documentació següent:

  • Resguard de la sol·licitud
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
  • Itinerari del Batxillerat escollit.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament al centre educatiu que s'ha demanat en primera opció.

Accés a la sol·licitud i informació sobre la preinscripció:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio


IMPORTANT: Els alumnes que actualment estan al centre, cursant 4t d'ESO, només han de presentar, dins del termini indicat:

  • Itinerari del batxillerat escollit.

 

HORARI SECRETARIA.

Matins: de dilluns a divendres (de 9,00 h a 13,00 h)

Tardes: dilluns i dimecres (de 15,00 h a 17,00 h)