Preinscripció CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ - Curs 2019/2020

DATES : del 14 al 21 de maig de 2019


La sol·licitud de preinscripció es pot presentar de les següents maneres:

 

    Sol·licitud electrònica.


Poden presentar la sol·licitud electrònica els alumnes escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-2016.


 

 • S'han d'identifigar digitalment els alumnes majors d'edat o un dels seus tutors (si l'alumne/a és menor d'edat), mitjançant el servei d'identificació IdCAT Mòbil o qualsevol certificat digital vàlid.
 • Han de disposar d'identificador de l'alumne - IDALU ( el facilita el centre on està escolaritzat).

El tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne que es pugui validar electrònicament.

 

La documentació acadèmica acreditativa dels criteris de prioritat, cal presentar-la si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre educatiu demanat en primera opció.


 Sol·licitud amb suport informàtic.


Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic els següents alumnes:

 

 • Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015/2016.
 • Alumnes de fora de Catalunya.
 • Alumnes sense cap sistema d'identificació electrònica.

 

Cal presentar presencialment al centre demanat en primer lloc la documentació següent:


 •  Resguard de la sol·licitud enviada per Internet.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés:
 1. Certificació de la qualificació de la prova d'accés, o
 2. Certificació de la qualificació mitjana de I'ESO o equivalent, o
 3. Si l'alumne/a està cursant 4t d'ESO, certificat de la qualificació mitjana de Ir, 2n i 3r d'ESO.

 

Accés a la sol·licitud i informació sobre la preinscripció:

http:[/queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio

HORARI SECRETARIA.


Matins: de dilluns a divendres (de 9,00 h a 13,00 h)

Tardes: dilluns i dimecres (de 15,00 h a 17,00 h)