PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI):

Auxiliar en Vendes, Oficina i Atenció  al Públic.

A)   PRESENTACIÓ

El PQPI és un curs adreçat a aquells alumnes majors de 16 anys que no han acabat l’ESO

El PQPI consta de dos mòduls formatius i un període de pràctiques.

·         Mòdul A

·         Mòdul B

·         Formació en centres de treball (FCT)

 

 

B)    OBJECTIUS

Els tres objectius del curs són:

 • Facilitar l’obtenció del Graduat en Ensenyament Secundari (GESO). En primer lloc caldrà haver superat els mòduls A i B i el període de Formació en centres de treball (FCT) i en segon lloc caldrà cursar i aprobar el  Mòdul C a l’Escola d’Adults.
 • Accedir a cicles Formatius de Grau Mitjà de qualsevol especialitat.
 • Facilitar la inserció laboral per mitjà de les pràctiques a empreses (FCT)

 

C)    CONTINGUTS

C.1) MÒDULS ESPECÍFICS. MÒDULS A

Unitats de competència i mòduls formatius d’acord amb les qualificacions:


UC1327_1:Realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda.
 • MF1327_1:Operacions auxiliars en el punt de venda

UC1326_1:Preparar comandes, eficaç i eficientment, seguint procediments establerts.

 • MF1326_1:Preparació de comandes

UC1329_1:Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client.

 • MF1329_1: Atenció bàsica al client

UC0969_1:Realitzar i integrar operacions de suport bàsic administratiu

 • MF0969_1:Tècniques administratives bàsiques d’oficina

UC0970_1:Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs a l’organització.

 • Operacions bàsiques de comunicació

UC0971_1:Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

 • MF0971_1:Reproducció i arxiu


Durada mínima: 405 hores

 

C.2) MÒDULS ESPECÍFICS. MÒDULS B

·         Mòduls i crèdits formatius:

o  Desenvolupament i recursos personals:

 • Desenvolupament personal
 • Desenvolupament en el lloc de treball
 • Projecte formatiu

o  Coneixement de l’entorn social i professional:

 • Entorn social i cultural
 • Entorn socioeconòmic
 • Entorn laboral i professional

o  Aprenentatges instrumentals bàsics:

 • Tècniques comunicatives bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana
 • Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per la vida quotidiana
 • Tecnologies de la informació i de la comunicació

Durada mínima: 243 hores

 

C.3 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

Durada: de 200 a 240 hores.