PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI):

Auxiliar en Vendes, Oficina i Atenció  al Públic.


PRESENTACIÓ

El PFI és un curs adreçat a aquells alumnes majors de 16 anys que no han acabat l’ESO

El PFI consta de dos mòduls formatius i un període de pràctiques.

·         Mòdul A

·         Mòdul B

·         Formació en centres de treball (FCT)

 

 

OBJECTIUS

Els tres objectius del curs són:

  • Facilitar l’obtenció del Graduat en Ensenyament Secundari (GESO). En primer lloc caldrà haver superat els mòduls A i B i el període de Formació en centres de treball (FCT) i en segon lloc caldrà cursar i aprobar el  Mòdul C a l’Escola d’Adults.
  • Accedir a cicles Formatius de Grau Mitjà de qualsevol especialitat.
  • Facilitar la inserció laboral per mitjà de les pràctiques a empreses (FCT)

 

Cartell informatiu PFI

Presentació del perfil professional: Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic